सात फेरो के बाद भी प्यार नही होता

हर यार – यार नहीं होता..
.
.
हर यार वफादार नहीं होता..
.
.
दिल आने कि बात है..नही तो सात फेरो के बाद भी प्यार नही होता..!!